• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Lunchlezen Jan Brokken - zondag 3 maart 2019

Ook Jan Brokken is eerder onze gast geweest toen Lunchlezen nog Zondagmiddag Literair heette en de plek waar het plaatsvond de inmiddels afgebroken bibliotheek aan het Bachplein was. Het grote publiek leerde Brokken pas goed kennen na zijn doorbraak De vergelding, een oorlogsgeschiedenis die plaatsvond in Rhoon. Hierna werd hij een geliefd auteur en vonden zijn boeken de weg naar velen. De Kozakkentuin, Baltische zielen, In het huis van de dichter en Mijn kleine waanzin beleefden vele drukken. Dit najaar wordt zijn oeuvre aangevuld met De rechtvaardigen. De ondertitel luidt: Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde. Brokken gaat dus weer terug naar de oorlogsjaren. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekte de Nederlandse consul in Kaunas (Litouwen) een manier om duizenden uit Polen gevluchte Joden het leven te redden: hij schreef voor hen een visum uit voor Curaçao. Daarmee reisden de Joden met de Trans-Siberië Express naar Japan, van waaruit ze zich over de hele wereld verspreidden – vrijwel allen overleefden de oorlog. Het verhaal van die Nederlandse consul, Jan Zwartendijk, is even verheffend als heldhaftig. In korte tijd schreef hij koortsachtig duizenden visa uit. Hij werd bij zijn actie geholpen door zijn Japanse collega in Kaunas en de Nederlandse ambassadeur in Riga. In 1997 kreeg hij postuum de Yad Vashem-eretitel „Rechtvaardige onder de Volkeren‟. Jan Brokken beschrijft het leven van Jan Zwartendijk en de lotgevallen van veel van de ontkomen Joden in een meeslepend epos, waarin een treffend beeld wordt geschetst van een wanhopige tijd. De rechtvaardigen is een les in moed, in het maken van de juiste keuzes op het juiste moment. 

Aanvang: 12:00 uur

Entree: € 15,00 inclusief een lichte lunch..

 

Reserveer