• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Dola de Jong - De thuiswacht

Het tweede boek, na En de akker is de wereld van Dola de Jong (Arnhem, 1911-Laguna Woods, 2003) heet De thuiswacht, en gaat over een op dat moment nog vrijwel onbespreekbaar onderwerp: de liefde tussen twee vrouwen. Het kost in de vijftiger jaren veel moeite er een uitgever voor te vinden, maar uiteindelijk verschijnt de 'schaamteloze' roman in 1954 in Nederland en in 1963 in de VS. Het wordt een doorslaand succes. Uit praktische overwegingen delen Erica en Bea een kleine etagewoning in Amsterdam. Ze spreken af elkaar zoveel mogelijk vrij te laten en zich niet te bemoeien met de zaken van de ander. Erica is jonger, extraverter en uitbundiger dan de serieuze Bea die het liefst gewoon thuis is na haar werk. Erica daarentegen zoekt haar vertier buitenshuis en leeft erop los. Maar al zorgen de verschillen soms voor spanningen, vooral Bea weet die altijd zó op te vangen, dat ze het lange tijd samen zonder al te veel problemen volhouden. Erica is half-joods en hoewel Bea erop aandringt om naar Amerika te vluchten, laat ze die kans voorbij gaan. Bea maakt zich steeds meer zorgen over haar huisgenote en merkt dat haar gevoelens voor Erica steeds sterker worden.

Het is – zeker voor de hedendaagse lezer – vrij snel duidelijk wat Erica voor Bea voelt. Bea raakt in verwarring. Ze begrijpt niet wat er met haar aan de hand is en waarom ze niet van mannen kan houden. Af en toe moet je de neiging onderdrukken om Bea wakker te schudden, mocht dit kunnen. Je wilt haar wijzen op het onmogelijke, egocentrische gedrag van Erica.

Het feit dat het verhaal vanuit een soort terugblik is geschreven met veel verwijzingen naar hoe het had kunnen gaan maken het verhaal des te beklemmender. Je weet dat er iets gaat gebeuren met de half-joodse Erica maar niet precies wat. Dola de Jong laat op een fijngevoelige manier zien hoe het leven soms anders loopt dan je misschien zou willen.

Hulde aan Cossee voor het uitbrengen van dit onterecht vergeten boek van een al even onterecht vergeten schrijver. Ook na meer dan zestig jaar is het nog zeer de moeite van het lezen waard. Het bewijst dat de trend van het heruitbrengen van ondergesneeuwde literaire parels – ingezet door uitgeverij Lebowski – voor waardevolle verrassingen kan zorgen.

Uitgeverij: Cossee

Aantal pagina's: 154

Prijs: € 19,99

Cijfer: 8,5