• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Allard Schröder - Sebastiaans neus

Je zult maar gezegend zijn met een dergelijke neus als Sebastiaan Welsend heeft, een niet te verbergen kokkert die iedereen die hem ontmoet, zal bijblijven. Welsend is zestiger en wordt door zijn bank ontslagen. De witte kuiten van de brenger van de onheilsmededeling zijn even schokkend als de woorden die met het ontslag gepaard gaan. Van schrik begint Welsend een sigaret te roken die hem veertig jaar terug in de tijd voert. Zijn jeugdliefde Henri (Henriette) komt in alle glorie in zijn herinnering terug. Zij verdween toen plotseling uit zijn leven.

De vrije tijd die hem in de schoot geworpen wordt, doet hem een besluit nemen: hij gaat op zoek naar Henri. Dit brengt hem in contact met een dame op leeftijd die hem aanschiet om over zijn vader te vertellen en vooral de beschuldiging te uiten dat deze ouder NSB-sympathieën koesterde. Bij groot toeval blijkt de oude vrouw veertig jaar terug in de tijd onderdak te hebben geboden aan Henri. Zij is tante van Henri. En nog toevalliger, Ariëlle logeert bij haar oudtante en zij is de dochter van Henri die ergens in Amerika woont. Zij zet hem op een spoor naar een afgelegen dorp in het westen van de V.S., Prosperity.

Na wat tegenslagen komt Sebastiaans Welsend in het dorp aan, echter hij loopt Henri mis. Zij is vertrokken naar Nederland om de begrafenis van haar oude tante te regelen. Welsend heeft zijn lange reis naar Prosperity niet helemaal voor niets gemaakt. Van de dorpsbewoners krijgt hij veel informatie over Henri die uiteenlopen van geliefde tot heks. Dit middenstuk in de roman vond ik verreweg het beste gedeelte. De onzekerheid bij Welsend neemt toe. Wat is er van die vrouw terechtgekomen? Zit zij nog op hem te wachten? „Waar blijf je nou?‟ staat achter op de foto die Welsend bij zich draagt. In de bossen van West-Virginia ontmoet hij ook nog eens Caleb, de zwakbegaafde zoon en oudste kind van Henri. Daar in Amerika passeert een bont scala van vreemde figuren de revue. Sommigen lijken stereotypen van de plattelandsbevolking van Amerika. De sheriff die als een moderne Rock Hudson zijn streekgenoten aan de wet houdt, de jonge dandy Duke die als dichter zonder woorden de liefde voor Ariëlle bezingt, de moddervette Dombrowsky die als een maffiabaas de streek beheerst. Sebastiaan heeft een neus voor het aantrekken van wereldvreemde of gemankeerde mensen. En dat niet alleen in Amerika, ook in zijn woonplaats komt hij ze tegen of worden ze hem opgedrongen. Zijn ex-vrouw blijkt een hysterische en rancuneuze vrouw die hem ook nog eens opzadelt met een vergeten zoon van het kaliber „zwaar onaangepast‟.
Uiteindelijk zal Sebastiaan zijn onmogelijke liefde Henri weerzien en zal blijken of de tijd er niet te zwaar overheen is gewalst.
Sebastiaans neus is een grote roman die naar vele kanten uitwappert. Alles wat Schröder heeft opgeschreven heeft psychologische diepgang en daarmee een functie binnen de structuur van het verhaal. Zijn stijl is duidelijk omkaderd door korte hoofdstukken die alsmaar uitnodigen er maar weer drie of vier pagina‟s aan vast te plakken. Een roman die beklijft en die ik een groot leespubliek toewens.
 

Uitgeverij De Bezige Bij
448 pagina's
€ 24,90
Beoordeling 9