• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Anne Folkertsma - Hans Fallada- Alles in mijn leven komt terecht in een boek

Boek van de Week in Het Stadsblad van 9 december

Sinds 2012 is een vijftal van de bekendste boeken van Fallada in vertaling verschenen. De meeste edities zijn vertaald of herzien door Anne Folkertsma, de auteur van deze biografie over Hans Fallada. De ondertitel luidt: Alles in mijn leven komt terecht in een boek. Inderdaad, in alle romans van Fallada vindt de lezer elementen terug uit zijn eigen leven. Neem De drinker; in dit indrukwekkende boek gaat het over een handelsman die ten onder gaat aan alcohol en morfine en in een roes een aanslag pleegt op zijn vrouw. Fallada was verslaafd en schoot, wel mis, op zijn vrouw Suse. Folkertsma maakte behalve het oeuvre gebruik van zijn briefwisselingen en dagboeken. Het beeld dat ontstaat, is zeer herkenbaar voor de kenner en interessant voor de leek want het geeft een mooi beeld van a. Duitsland in de eerste helft van de vorige eeuw en b. de worsteling van een schrijver met zijn geweten. Fallada was ten tijde van het Nazibewind niet verboden, kreeg zelfs rijksopdrachten, maar hield wel afstand. Er werd hem wel naïviteit verweten. Ooit stond hij gepakt klaar om naar Engeland te vluchten, maar vond hij dat hij in zijn vaderland meer kon betekenen voor ‘de kleine man’. Folkertsma schept een beeld van een man die zich van depressie naar depressie sleepte en uiteindelijk eenzaam in 1947 stierf. Deze biografie stemt de lezer niet vrolijk, maar intrigeert daardoor meer dan gemiddeld.


Uitgeverij Cossee
272 pagina's
€ 29,95

Beoordeling 8½