• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

De wolkenmuzikant - Ali Bader

Elke crisis brengt haar eigen verhalen voort, zo ook de vluchtelingencrisis waarvan de beelden nog op onze netvliezen zijn achtergebleven. De achtergronden van de Irak geboren Ali Bader ken ik niet, ook niet waarom en hoe hij naar het Westen is gereisd. Als tamelijk jonge auteur, geboren in 1979, heeft hij een indrukwekkend aantal publicaties op zijn naam staan; poëzie, toneel, essays en romans. Nu woont hij in Brussel waar hij zijn novelle De wolkenmuzikant schreef. In dit boek weet hij zich in te leven in de jonge cellist Nabiel die niet meer in Irak kan wonen. Hij kleedt zich westers, drinkt graag een biertje en houdt van klassieke muziek. Een doorn in het oog voor de islamieten in zijn nabije omgeving. Zijn cello wordt in splinters gehakt , muziek wordt immers niet getolereerd. En bovendien chanteert zijn kwelgeest hem met boetegeld zogenaamd om een nieuwe moskee te bouwen. Mede vanwege dit feit vlucht hij naar het Westen en komt hij terecht in Brussel waar hij al vrij direct kennis maakt met en salafist die hem verwijt zich niet aan de ramadan te houden. En passant wordt hem boetegeld opgelegd. Inderdaad voor de bouw van een moskee. De vraag rijst wat Nabiel nu in werkelijkheid is opgeschoten. Zo wordt hij heen en weer geworpen tussen culturen die in het ‘mooie ‘ Westen voor hem onmogelijk leken. De filosofie die Nabiel uitdraagt is gebaseerd op een ideale en empathische samenleving die ook hier onvindbaar is. Sterker nog: ook hier zal zijn cello sneuvelen en ontdekt hij de multiculturele wereld die hem in zijn vaderland onbekend was. Bader schrijft cynisch, vol satire en zet de lezer aan het denken.

 

 

 

Uitgeverij: Jurgen Maas

108  pag. € 16,95

Cijfer: 8