• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Oscar van den Boogaard - Kindsoldaat

Dikke boeken zijn in de mode. Stap onze boekhandel binnen en struikel over de turven van 500 en (veel) meer pagina's, vertaald en oorspronkelijk Nederlands en soms zelfs in twee banden uitgegeven omdat de kaft het anders niet kan bevatten. 
Binnen dit kaliber valt ook Kindsoldaat van Oscar van den Boogaard dat net tegen de grens van 600 pagina’s aanschurkt. Het is Oscars dikste boek ooit en dat komt omdat hij een verhaal te vertellen heeft. Een ontrafeling van een familiegeschiedenis, één die zijn oorsprong heeft in zijn eigen familiestamboom en die ongeveer honderd jaar beslaat. En die eindigt met een gegeven dat opzienbarend genoemd mag worden, maar daarover verderop.
Het is de geschiedenis van twee voorname families die buren zijn op een aanzienlijk landgoed dat te vinden is in Limburg, langs de grens met Duitsland. In het ene kasteel, dat de naam Metternich draagt is de tweespalt Duitsland en Nederland al direct voelbaar en dit is een opmaat naar het verloop van deze afzonderlijke familiegeschiedenis. Het kasteel heeft namelijk twee poorten, ga je door de ene dan kom je in het Limburgse landschap terecht, kies je de andere dan sta je met je voeten in het Pruisische gebied. Op dit kasteel wordt een tweeling geboren, eigenlijk twee tweelingen want de eerste worp van twee meisjes levert twee doodgeboren meisjes op. Enkele jaren later komen twee gezonde jongens ter wereld: Nol en Max. Onafscheidelijk maar totaal verschillend van karakter. Nol de leergierige en serieuze en Max, onstuimig en speels. 
In het andere landhuis, Villa Flora, woont een leeftijdsgenootje, Nora en gedrieën groeien ze op, gedoemd tot een drie-eenheid. Twee aristocratische families waar de lezer al meteen partij kiest voor de familie van Nol en Max. Dat komt door de moeder van Nora, een empathieloze en lichthysterische vrouw. 
De Eerste Wereldoorlog passeert en Max kiest voor de Duitse kant, wat hem min of meer wordt ingefluisterd door zijn grootvader Maximiliaan die immers officier is geweest onder de Pruisische vorst. Deze keuze trekt een dikke rode lijn naar de Tweede Wereldoorlog. Ondertussen gaan Nol en Nora het huwelijk aan, terwijl Nora meer naar Max verlangt en zal blijven verlangen. Hier heeft de gezondheid van Nol wel iets mee te maken. Hun huwelijksleven blijft platonisch en toch weet Nora drie kinderen te baren, waarvan de dochter Elsie het kind is dat we volgen. Een meisje dat zich ontwikkelt tot een begeerlijke jonge vrouw: opstandig, vrijgevochten en met een vrije moraal. Elsie maakt kennis met koningin Juliana en later met haar gemaal prins Bernard. En iedere landgenoot is inmiddels op de hoogte van het losbandige leven dat de prins geleid heeft, dus ligt het voor de hand dat Bernard Elsie gaat verleiden. En daar komt de laatste telg die in dit verhaal beschreven wordt om de hoek kijken: Maxwell.
En voor Maxwell in deze roman staat de schrijver Oscar van den Boogaard model. In interviews heeft hij al aangegeven ervan overtuigd te zijn dat hij een niet erkend kind is van prins Bernard, een feit dat hij als een trauma met zich meedraagt. Een feit ook dat door een dna-onderzoek is te bewijzen, maar daar wil Van den Boogaard niets van weten. Weer een ander feit is dat de foto van de schrijver op het boek een subjectieve vergelijking geeft. Stop een anjer in zijn knoopsgat en zet hem een ziekenfondsbrilletje op en …
Kindsoldaat is een lichtvoetig geschreven boek, veelal voorzien van dialogen die ik zelf af en toe pathetisch en geknutseld vond overkomen. Wat vooral goed uit de verf komt is dat beide beschreven families het hart op de tong hebben, maar uiteindelijk weinig over zichzelf vertellen. Dat zijn vooral de verwijten die latere generatie heeft over de voorgaande. En tenslotte wil ik dit boek een richting op duwen. En dan koerst het naar het vroegere werk van Jan Siebelink van voor Knielen op een bed.

Uitgeverij: Bezige Bij

Pagina's: 579

Prijs: € 24.99

Beoordeling: 7