• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Vrouwkje Tuinman - Afscheidstournee

Over het leven van de violist Nicoló Paganini wist ik tot nu toe niet veel. Na lezing van Afscheidstournee van Vrouwkje Tuinman eigenlijk nog steeds niet en dat heeft vooral als reden dat zij een roman heeft geschreven met als perspectief Paganini’s zoon Achille. Hij is pas 14 jaar als zijn vader in 1840 in Nice overlijdt. Slechts 58 jaar oud, maar ziek en zwak. Achille reisde met zijn vader mee tijdens zijn concerten in Parijs, Wenen en Londen en wierp zich daarbij op als zijn persoonlijke verzorger. Op het sterfbed weigert de violist de laatste sacramenten te ontvangen wat hem als 'duivelsviolist' niet ten goede komt. In ieder geval zal Achille dit besluit zijn hele leven op zijn schouders dragen, want gezegend met een mooie nalatenschap van fortuin, landgoederen en muziekinstrumenten weigert de kerk Nicoló te laten begraven in gewijde grond. Achille sleept de kist met de stoffelijke resten jarenlang met zich mee.

Zelfs op het moment dat Achille een gezin sticht met de empathieke en pragmatische Paolina staat in een werkschuur nog steeds de kist te wachten op een fraai grafmonument. Het kerkrecht van de 19e eeuw is een niet te nemen barrière, maar met smeergeld lijkt er misschien toch wel iets te regelen te zijn. Tien keer wordt Paolina zwanger wat hen acht zonen oplevert. De vrijheid die Achille van zijn vader ontving, schenkt hij zijn kinderen. Paganini voedde zijn zoon zonder moeder op. Zij, Antonia, kocht zich als opvoeder vrij en stichtte een gezin met een zakenman die hen een dochter opleverde, Edvige. Gelokt door het kapitaal van Achille probeert zij terug te keren in het leven van haar zoon. Een liefdevolle moeder-zoonrelatie zal dit niet opleveren, wel ontstaat een band tussen Edvige en Achille.

Eigenlijk is er zoveel te lezen en te beleven in deze roman over de tweede en derde generatie Paganini dat het te ver gaat het hele verhaal in kort bestek te duiden. Neem van mij aan dat deze knap geschreven roman vooral gaat over een liefdevolle familierelatie, hoe Achille met zijn kinderen en fantastische vrouw probeert een hecht gezin te zijn en vooral dat het besef bij hem gaat leven dat hij zijn leven lang slechts ‘de zoon van de violist’ zal zijn.

Afscheidstournee leest prettig doordat Tuinman haar hoofdstukken indeelt in kleinere fragmenten. Mijn indruk over deze roman is bovenmatig positief. Vooral het eerste gedeelte rond de dood van Nicoló (en het gezeul met het kadaver) en het laatste waarin Vadertje Tijd ook Achille en Paolina komt bezoeken zijn ijzersterk. Vrouwkje krijgt het voor elkaar Achille in het hart van de lezer te krijgen. Nu maar afwachten welke nominaties voor grote literaire prijzen er op de loer liggen.

 

Uitgeverij:Cossee

286 pagina's

€ 18.95

Cijfer: 9