• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Schiedam-boeken

Hans van der Sloot - De man die Schiedam veranderde

Het lijdt geen twijfel dat M.C.M. De Groot (1860-1935) veel voor Schiedam betekend heeft. Rond 1900 en op het moment dat de stad met het complete verval van van de moutwijnbranderij in grote problemen…

Lees verder

Historisch Jaarboek Schiedam 2018 – 100 jaar vrouwenkiesrecht en de klassenstrijd in Schiedam

Het vrouwenkiesrecht en de oprichting van de afdeling Schiedam van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) zijn hoofdonderwerpen in dit Historisch Jaarboek Schiedam en laten zien dat zelfs gelijkberechtiging…

Lees verder

Polderen over de A4 in Midden - Delfland

Onder de titel Polderen over de A4 in Midden-Delfland. Inpassing en compensatie brengt de Midden-Delfland Vereniging een boek uit over besluitvorming en aanleg van deze snelweg. De trage aanleg van deze…

Lees verder

Nou, dag dan - Ruud Aret

Na de vorige succesuitgave van Ruud Goed bezig, verhalen uit het boekenvak met illustraties van Sjef Henderickx opnieuw een boek. Deze bundel Nou, dag dan is geschreven ter afsluiting van zijn carrière…

Lees verder

Herinneringen aan Kethel - toen en nu - Adrie Broeren-Rip

Het is alweer lang geleden dat er een boekwerk over Kethel gepubliceerd werd. Op verzoek van onze boekhandel stelde Adrie Broeren-Rip in opdracht van het Fonds Historische Publicaties Schiedam een fotoboek…

Lees verder

De Schiedamse jaren - Herinneringen aan Gerard Reve

Gerard Reve en Schiedam. Zo’n achttien jaar, van 1975 tot 1993, waren ze nauw met elkaar verbonden. In die periode verbleef Reve vaak lange tijd bij zijn Schiedamse vriend Joop Schafthuizen alias Matroos…

Lees verder

Plaatboeven en boevenvangers - Chiel Wilbrink (samensteller)

Plaatboeven en boevenvangers is het vijfde boek dat oud-politieman Chiel Wilbrink samenstelde over de Schiedamse politie. Het nieuwe boek is een bundeling van meer dan veertig verhalen die uit de mond…

Lees verder

Geschiedenis van Schiedam

De Geschiedenis van Schiedam is een licht gewijzigde en aangevulde herdruk van het gelijknamige boek dat in 1975 verscheen ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat Schiedam 750 jaar daarvoor…

Lees verder

De Poort (Gusto) - Dirk H. Allewelt

13 Juli 2018 was een feestelijke dag voor vele Schiedammers die zich verzamelden aan de kop van de Maasdijk om getuige te zijn van de onthulling van het Monument Werf Gusto. De oude poort werd, met goedkeurend…

Lees verder

Historisch Jaarboek Schiedam 2017 thema: Gusto

Na het succes van de eerste editie is nu het vervolg van het Historisch Jaarboek 2017 verschenen. Het wordt een nummer dat grotendeels gevuld is met artikelen over de voormalige scheepswerf Gusto. Caroline…

Lees verder

De rijwielbrancard, Schiedam 1901-1930 - Elise Wensvoort-Oranje

De dag- en nachtrapporten van de Schiedamsche politie zijn voor genealogen zoals Elise Wensvoort-Oranje een bron van onschatbare waarde. Elise vond er informatie over de rijwielbrancard, een voor vele…

Lees verder

De heks van Zouteveen - Anton van de Marcke

Mythen, sagen en volksverhalen uit Midden-Delfland. De streek van Midden-Delfland was in het verleden ongetwijfeld een bron van inspiratie voor vertellers van mythen en verhalen - het open landschap,…

Lees verder

Alledaags Uniek - 40 jaar Kethel-Oost

In Alledaags Uniek vertellen bewoners en oud-bewoners van de wijk Kethel-Oost het verhaal van hun wijk. Veertig jaar geleden vestigden de eerste bewoners zich op een plek die aan moest sluiten bij het…

Lees verder

Een kleine geschiedenis van de joden in Schiedam

Een overzicht van de geschiedenis van de joden in Schiedam ontbrak nog steeds. In deze leemte wordt nu voorzien door het boek Een kleine geschiedenis van de joden in Schiedam, geschreven door Ser Louis.…

Lees verder

Piet Paaltjens Recordings - CD

‘Kan iemand zo verdrietig zijn dat hij in zijn eigen tranen verdrinkt? Dat overkwam Piet Paaltjens, de dichter uit de negentiende eeuw, die verzen schreef die ook vandaag geschreven konden zijn. In werkelijkheid…

Lees verder

En toen viel de Glasfabriek van Schiedam stil... 1899-2017

Deze zomer ging de Glasfabriek van Schiedam dicht. Met het uitlessen van de twee grote ovens werd het productieproces aan de Buitenhavenweg beëindigd. Er werden tienduizenden flessen per dag vervaardigd…

Lees verder

HaverSchmidt en Schiedam - Herman Noordergraaf

De dominee/dichter François HaverSchmidt/Piet Paaltjens (1835-1894) brengt men meestal in verband met Leiden, de stad waar hij gestudeerd heeft en gedichten schreef die gepubliceerd werden in de Leidse…

Lees verder

Historisch Jaarboek Schiedam 2016

Volgens de kenners is het laatste Historische Jaarboek ergens aan het eind van de 19e eeuw gesneuveld. Maar er lijkt een verse traditie geboren! De aflevering 2016 ligt in onze boekwinkel. In het jaarboek…

Lees verder

Pierre Janssen - Petra Timmer

Geen enkele Nederlandse museumdirecteur zal zo'n brede bekendheid hebben genoten als Pierre Janssen (1926-2007). Met passie en in begrijpelijke taal, heeft hij generaties Nederlanders naar kunst leren…

Lees verder

De rentmeester Het ontstaan van het De Groot Fonds - Hans van der Sloot

Rentmeester over het hem ter beschikking staande fortuin, zo noemde Alewijn de Groot (1896-1965) zichzelf. En, hiertoe door zijn financiële middelen in staat gesteld, was hij het die na de Tweede Wereldoorlog…

Lees verder

Bordewijk - Verbrande Erven

In 1944 verscheen clandestien bij De Bezige Bij de novelle Verbrande Erven. Onder het pseudoniem Emile Mandeau, het was immers oorlog. Achter deze schuilnaam verschool zich F. Bordewijk die aan de Lange…

Lees verder

Dorpskerk Kethel, veelzeggend in alle tijden

Dominee Dolf Tielkemeijer verbaast zich weer elke dag over de schoonheid van zijn dorpskerk in het hart van Kethel. Dit moet worden vastgelegd zal zijn gedachte zijn geweest en hij voegde de daad bij zijn…

Lees verder

Hemelse wacht voor dag en nacht

Piet Edelman heeft in de Tweede Wereldoorlog als jongen van zeven jaar oud verschillende bombardementen meegemaakt in Rotterdam en Schiedam, waaronder één waarbij zijn eigen huis verwoest werd. Als door…

Lees verder

Beelden van Liduina - Heilige van Schiedam

In de eerste eeuwen van de geschiedenis van Schiedam hebben twee vrouwen een belangrijke rol gespeeld: vrouwe Aleida van Henegouwen (ongeveer 1230-1284) en Liduina (1380-1433). De eerste kan gelden als…

Lees verder

Groenweegje - Herinneringen en tekeningen van Johan Töns (1890-1959)

Johan Töns, schilder/tekenaar uit passie en beoefenaar van twaalf ambachten uit noodzaak, noteerde eind jaren '50 zijn herinneringen aan het Schiedam van zijn jeugd, de kwart eeuw tussen 1890 en 1915. Die…

Lees verder

Verdoezeld verleden - kind van de oorlog

In veel gevallen is duidelijk wie de slachtoffers van de Holocaust waren. In het geval van Josua Ossendrijver is dat lange tijd onduidelijk geweest. Op 67-jarige leeftijd heeft hij de ontdekking gedaan…

Lees verder

Een verborgen juweel

Uitgave door Stichting Musis i.s.m. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Schiedam en Stichting Westvest 90

Lees verder

Vermakelijkheden

De publicatie ‘Vermakelijk heden’, Het (uitgaans)dagboek van Nic. Bergwerf 1943-1945 is een uitgave van Streekmuseum Jan Anderson uit Vlaardingen. Bergwerf was immers een Vlaardinger, maar hij ging veel…

Lees verder

Nooit meer bang

Anne Takens is in Schiedam geboren. In dit boek vertelt zij hoe het kort na de oorlog was. Zij was toen een meisje van acht jaar. De auteur beschrijft herkenbare herinneringen: het openlucht zwembad, dokter…

Lees verder

King of drinks

Eeuwenlang was de naam Schiedam wereldwijd synoniem voor jenever. In West Afrika en met name in Ghana en Nigeria is dit nog steeds het geval. Geen plechtigheid gaat voorbij zonder dat schnapps - zoals…

Lees verder

Julianapark Schiedam

14 september 2008 is het boekje Julianapark Schiedam, in vogelvlucht door de geschiedenis verschenen. Naast een inleiding die de ontstaansgeschiedenis van het park belicht, komen het beeld van Pieter Starreveld…

Lees verder

Wie de wereld bestiert, weet ik niet

Cornelis van der Gon is een vergeten dichter uit het herfsttij van de Gouden Eeuw, die in zijn tijd al weinig bekendheid genoot. Een man uit de kleine burgerij die droomde van literaire roem en rijkdom.…

Lees verder

Om de gunst van de koper

Wie over de vrijdagse markt in Schiedam loopt, zal er veelal niet bij stilstaan dat de markt in Schiedam al een hele geschiedenis heeft. De stad had al een jaarmarkt voordat die in 1275 stadsrechten kreeg…

Lees verder

De Kameel, steen voor steen

Joop Hollander werd 65 jaar geleden geboren op Noordvest 5b. Via het gemeentearchief ontdekte hij dat de toenmalige eigenaar van zijn geboortehuis, de heer Harreman, in 1938 een vergunning had aangevraagd…

Lees verder

Radboud - Een eeuwige melodie

Kroniek 1989-2014 van muziekvereniging St. Radboud ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan. Eind jaren 80 vierde Radboud het 100-jarig bestaan met een boek ‘Een eeuwige melodie’. Een keurige maar…

Lees verder

Herinneringen aan Schiedam - Toen en nu

Dat Schiedam in de loop der jaren is veranderd hoeft geen betoog. De Historische Vereniging Schiedam heeft dat in deze jubileumuitgave met als bron een fotoboekje dat beelden van de stad van omstreeks…

Lees verder

Dynamiek en vaste waarden - Beschermd stadsgezicht in Vlaardingen

De aanleiding voor de publicatie 'Dynamiek en vaste waarden' vormde de toekenning door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het predicaat 'beschermd stadsgezicht' aan de gemeente Vlaardingen in…

Lees verder

Schiedam langs de straat

Dit boek bevat 110 nog niet eerder in boekvorm gepubliceerde oude afbeeldingen van Schiedam. Voor deze uitgave is gekozen voor foto's die zijn gemaakt in het centrum, de Brandersbuurt, de Gorzen, het westen…

Lees verder

Omzwervingen door Schiedam

Met dit boek over Schiedam en haar bewoners wordt in foto's en tekst een aantal monumenten uit de recente geschiedenis van de oude jeneverstad getoond.

Het fotomateriaal bestrijkt de eerste…

Lees verder

De twee zerken van het graf van Liduina in Schiedam

De twee zerken van het graf van Liduina in Schiedam P.G. Heinsbroek Fonds Historische Publikaties Schiedam Prijs € 7,50

Lees verder

Het Vlaardings Molenboek

Het Vlaardings Molenboek geeft een uitgebreid overzicht van alle windmolens die ooit in Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht hebben gestaan. Over windmolens in Vlaardingen is niet veel gepubliceerd; dit…

Lees verder

Prentenboek van het Vlaardings Streekmuseum

De volledige collectie Vlaardingse schilderijen, prenten en tekeningen van Streekmuseum Jan Anderson is gepubliceerd in deze uitgave. De alles omvattende en luxe vormgegeven catalogus bevat afbeeldingen…

Lees verder