• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Schiedam-boeken

Hans van der Sloot - De man die Schiedam veranderde

Het lijdt geen twijfel dat M.C.M. De Groot (1860-1935) veel voor Schiedam betekend heeft. Rond 1900 en op het moment dat de stad met het complete verval van van de moutwijnbranderij in grote problemen…

Lees verder

Historisch Jaarboek Schiedam 2018 – 100 jaar vrouwenkiesrecht en de klassenstrijd in Schiedam

Het vrouwenkiesrecht en de oprichting van de afdeling Schiedam van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) zijn hoofdonderwerpen in dit Historisch Jaarboek Schiedam en laten zien dat zelfs gelijkberechtiging…

Lees verder

Polderen over de A4 in Midden - Delfland

Onder de titel Polderen over de A4 in Midden-Delfland. Inpassing en compensatie brengt de Midden-Delfland Vereniging een boek uit over besluitvorming en aanleg van deze snelweg. De trage aanleg van deze…

Lees verder

Nou, dag dan - Ruud Aret

Na de vorige succesuitgave van Ruud Goed bezig, verhalen uit het boekenvak met illustraties van Sjef Henderickx opnieuw een boek. Deze bundel Nou, dag dan is geschreven ter afsluiting van zijn carrière…

Lees verder

Herinneringen aan Kethel - toen en nu - Adrie Broeren-Rip

Het is alweer lang geleden dat er een boekwerk over Kethel gepubliceerd werd. Op verzoek van onze boekhandel stelde Adrie Broeren-Rip in opdracht van het Fonds Historische Publicaties Schiedam een fotoboek…

Lees verder

De Schiedamse jaren - Herinneringen aan Gerard Reve

Gerard Reve en Schiedam. Zo’n achttien jaar, van 1975 tot 1993, waren ze nauw met elkaar verbonden. In die periode verbleef Reve vaak lange tijd bij zijn Schiedamse vriend Joop Schafthuizen alias Matroos…

Lees verder

Plaatboeven en boevenvangers - Chiel Wilbrink (samensteller)

Plaatboeven en boevenvangers is het vijfde boek dat oud-politieman Chiel Wilbrink samenstelde over de Schiedamse politie. Het nieuwe boek is een bundeling van meer dan veertig verhalen die uit de mond…

Lees verder

Geschiedenis van Schiedam

De Geschiedenis van Schiedam is een licht gewijzigde en aangevulde herdruk van het gelijknamige boek dat in 1975 verscheen ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat Schiedam 750 jaar daarvoor…

Lees verder

De rentmeester Het ontstaan van het De Groot Fonds - Hans van der Sloot

Rentmeester over het hem ter beschikking staande fortuin, zo noemde Alewijn de Groot (1896-1965) zichzelf. En, hiertoe door zijn financiële middelen in staat gesteld, was hij het die na de Tweede Wereldoorlog…

Lees verder

Bordewijk - Verbrande Erven

In 1944 verscheen clandestien bij De Bezige Bij de novelle Verbrande Erven. Onder het pseudoniem Emile Mandeau, het was immers oorlog. Achter deze schuilnaam verschool zich F. Bordewijk die aan de Lange…

Lees verder

Dorpskerk Kethel, veelzeggend in alle tijden

Dominee Dolf Tielkemeijer verbaast zich weer elke dag over de schoonheid van zijn dorpskerk in het hart van Kethel. Dit moet worden vastgelegd zal zijn gedachte zijn geweest en hij voegde de daad bij zijn…

Lees verder

King of drinks

Eeuwenlang was de naam Schiedam wereldwijd synoniem voor jenever. In West Afrika en met name in Ghana en Nigeria is dit nog steeds het geval. Geen plechtigheid gaat voorbij zonder dat schnapps - zoals…

Lees verder

Wie de wereld bestiert, weet ik niet

Cornelis van der Gon is een vergeten dichter uit het herfsttij van de Gouden Eeuw, die in zijn tijd al weinig bekendheid genoot. Een man uit de kleine burgerij die droomde van literaire roem en rijkdom.…

Lees verder

Om de gunst van de koper

Wie over de vrijdagse markt in Schiedam loopt, zal er veelal niet bij stilstaan dat de markt in Schiedam al een hele geschiedenis heeft. De stad had al een jaarmarkt voordat die in 1275 stadsrechten kreeg…

Lees verder