• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Daan van der Zee - Oud-Schiedam

In dit werk over Oud-Schiedam heeft de bekende romanschrijver, dichter en historicus Daan van der Zee gestalte gegeven aan de historische ontwikkeling van een der oudste Nederlandse steden.
Zelf geboren in Schiedam, waar hij zijn jeugd doorbracht, en bezield met een warme genegenheid voor zijn vaderstad, een genegenheid die uit elke bladzijde van dit verrassend frisse boek de geboeide lezer tegenstraalt, is de schrijver erin geslaagd een reeds door het grijze stof der immer voortschrijdende historie vervaagd leven te herscheppen in de fleur en rijke afwisseling, waarin het in vervlogen tijden verscheen.
Hij schildert ons met kleurig palet de levende, menselijke gemeenschap in haar gedragingen tegenover het wisselend gebeuren van zeven eeuwen historie. Hij doet Gravin Aleid van Henegouwen, de moeder van de jonge stad in de eerste ontwikkeling, met haar omgeving voor ons leven. Hij schetst ons de rumoerige twisten tussen Hoeksen en Kabeljauwen, waarbij het jonge Schiedam aan de Scije zo nauw betrokken was. Wij zien zijn edelen en poorters, wij beleven de Jonkerfransenoorlog, het geweld van de tachtigjarige oorlog, waarin Schiedams burgemeester en burgerij ten tijde van de Watergeuzen de zijde van de Prins van Oranje kozen. 
Kortom, de schrijver toont ons Schiedam als een levende persoonlijkheid, geprojecteerd tegen de achtergrond Holland, het gewest dat zich in de geschiedenis het meest op de voorgrond plaatste.
Zo speelt een groot deel van onze vaderlandse geschiedenis door het leven deze oude stad in haar kleurige verschijning in het wijde polderland, ook al werden haar gebouwen allengs zwart van het roet dat de schoorstenen der stedelijke industrie onbelemmerd rondwaaiden dor de hoge Hollandse luchten; ook al werden haar sierlijke slanke molens op haar wallen tenslotte afgebroken of geknot.
Zo is dit historische werk gegroeid tot een met verve en zwier geschreven roman, die de lezer geboeid houdt tot op de laatste bladzijde.

Prijs € 20,00

Bestellen