• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

De drie Maassteden - Schiedam, Vlaardingen, Maassluis

In dit boekje wordt de aandacht gevestigd op de drie Maassteden: Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, die, ofschoon in het centrum des lands gelegen, toch vrij onbekend zijn.
Zij kunnen niet bogen op een omgeving met natuurschoon, dat door de grote massa wordt gezocht en zo komt het, dat zij buiten het toeristisch verkeer liggen en gewoonlijk slechts worden bezocht door hen, die er voor zaken komen, want deze drie steden hebben één gemeenschappelijk belang: de industrie, die er zich vooral de laatste halve eeuw heeft gevestigd en zich sedert sterk uitbreidde. Minder bekend is het echter, dat deze drie steden met hun oud verleden tal van gedenkwaardigheden bezitten, die waard zijn gekend te worden. Statige kerken, fraaie oude gevels en geveltjes met merkwaardige gevelstenen en typische stadsgezichten. Hiervan vertelt dit boekje met een en ander uit de geschiedenis dezer steden.

Prijs € 12,50

Bestellen