• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

De geschiedenis van de mensheid is in vuilnis geschreven - 100 jaar stadsreiniging in Schiedam

Zolang de mens bestaat, produceert hij afval. In vroeger tijden had niemand last van dat afval, want de mens verbleef doorgaans niet lang op eenzelfde plaats. De problemen begonnen pas goed, toen de bevolking zich meer en meer op één plek ging concentreren en de vervuiling evenredig toenam. Zo kreeg de argeloze wandelaar tijdens de vroege Middeleeuwen regelmatig een lading afval over zijn hoofd uitgestort, dat nonchalant door het raam naar buiten werd gegooid. Ook moest hij opletten waar hij zijn voeten neerzette, want de straat lag bezaaid met dieren- en mensenpoep. In geheel middeleeuws Europa veranderden steden en dorpen in enorme vuilnisbelten. Pestepidemieën met miljoenen dodelijke slachtoffers waren daarvan het trieste gevolg. Rond 1350 gingen steeds meer stemmen op om de stad schoner te houden. Verordeningen werden uitgevaardigd die het werpen van afval op straat strafbaar stelden. Pas in 1420 werd in Nederland de eerste straatreiniger aangesteld. het duurde nog tot 1898 voordat Schiedam een officiële, gemeentelijke reinigingsdienst kreeg.

Prijs € 2,50

Bestellen