• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

De praktijk van alledag

De praktijk van alledag. Berichten uit de samenleving is een uitnodiging om kennis te nemen van het maatschappelijk werk in al zijn facetten. Een uitnodiging tevens, om betrokken te raken bij mensen en hun omstandigheden.
In dit op bijna poëtische wijze geïllustreerde boek laat Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg (MDNW) medewerkers aan het woord over hun cliënten, over hun werk en soms ook over de - verre van poëtische - omstandigheden waaronder het werk moet worden gedaan.
De praktijk van alledag. Berichten uit de samenleving geeft een realistisch beeld van het werk van een maatschappelijk werker in de spreekkamer en bij mensen thuis. We zien waarmee een zorgcoördinator van het Steunpunt Huiselijk Geweld NWN kan worden geconfronteerd bij een huisbezoek aan een cliënt. We luisteren mee met een schoolmaatschappelijk werker en komen erachter met welke vragen een sociaal raadslid soms zelf ook worstelt. MDNW werkt op verschillende 'fronten' nauw samen met andere organisaties in de zorg- en welzijnssector, getuige het relaas van een zorgnetwerker, en met instanties zoals politie en justitie. MDNW coördineert onder meer de gezamenlijke aanpak van veelplegers. Uit een van de verhalen blijkt dat die aanpak succes heeft..

Prijs € 2,50

Bestellen