• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Een omgeving blij en licht van kleur

'Een omgeving blij en licht van kleur' belicht de stadsontwikkeling van Schiedam in de afgelopen veertig jaar vanuit de weerslag die deze ontwikkeling in de openbare mening heeft gekregen. Basis voor deze uitgave vormden een aantal persoonlijke verslagen van medewerkers van de Dienst Gemeentewerken die veelal vanaf het begin bij de stadsontwikkeling en -uitbreiding waren betrokken. 'Een omgeving blij en licht van kleur' volgt deze verslagen vanuit de kranten en publikaties die deze ontwikkeling hebben begeleid en herschept daarmee het kader waarin de gebeurtenissen plaatsvonden. In dat opzicht is deze uitgave een document geworden naast de officiële bronnen voor wie weten wil hoe gedacht werd over veranderingen, bouw en uitbreiding van Schiedam op het moment zelf.


Prijs € 7,50

Bestellen