• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Ontmoeting met een 75 jarige

De in 1926 geboren schrijver van deze bundel trad in 1961 in dienst van coöperatie "De Voorloper" te Vlaardingen, als propagandist bij de bakkerij.
Voor die tijd was hij ondermeer werkzaam als bezoldigd secretaris van de A.J.C. in Noord- en Zuid-Holland, gedurende welke tijd hij een cursus journalistiek volgde. Dit bezorgde hem in de loop der jaren een plaats in de redacties van verenigings- en personeelsorganen.
Van zijn hand verschenen daarin reportages, artikelen en verhalen waarin de mens in de verening en bedrijf centraal stond.
Uit zijn werk spreekt een grote sociale bewogenheid waaraan zijn werken in de jeugdbeweging en de vakorganisaties niet vreemd zal zijn.
Het is eigenlijk jammer dat zijn pennevruchten niet in een wijdere kring bekendheid genieten.
Met deze bundel "Ontmoeting met een 75-jarige" kan in deze lacune worden voorzien.

Prijs € 5,00

Bestellen