• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Schiedam de kracht van een stad

Op de drempel van het derde millennium is Schiedam een stad met 75.000 inwoners. De bebouwing strekt zich uit tot van de Nieuwe Maas in het zuiden tot de weiden van Midden-Delfland in het noorden, de enige plek waar de stad tegenwoordig het platteland ontmoet. Want de wijken in het westen en het oosten gaan naadloos over in de stedelijke gebieden van Vlaardingen en Rotterdam.
Wie een satellietfoto bestudeert, ziet één enkele langgerekte stad: de Rijnmond-agglomeratie. De vage contouren van de Nieuwe Maas en de snelweg scheppen een indruk van eenheid. Maar die indruk is verkeerd. De verschillende gemeenschappen houden strak vast aan hun eigenheid en autonomie. Een wandeling door Schiedam maakt al duidelijk dat het gaat om een gemeenschap met een eigenstandig karakter en een eigen unieke sfeer. Hoe kan dat allemaal? Het heeft te maken met de kracht van de stad!

Uit het voorwoord van burgemeester Scheeres:

Het boek 'Schiedam, de kracht van een stad' geeft een goed beeld van de stad anno 1997. Grote ontwikkelingen en kleine details worden in beeld gebracht.

Prijs € 9.50

Bestellen