• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Schiedam nu - Hans van der Sloot

In 1967 verscheen van de hand van Hans van der Sloot een boek over 'Schiedam rond de eeuwwisseling', waarin de stad van toen herleefde in oude foto's, portretten en straatbeelden.
Thans publiceert dezelfde auteur, in samenwerking met de bekende fotograaf Robert Collette, een nieuw boek over deze stad. Het laat echter een geheel ander Schiedam zien.
'Schiedam nu' is vooral een documentaire uitgave. In foto's en tekst wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van Schiedam, zoals sanering en herbestemming van het oude stadscentrum en de aanpassing van de nieuwe wijken.
De problemen die daarbij aan de orde worden gesteld, zijn in zoverre typisch Schiedams, dat ze in die stad zich meer hebben toegespitst dan elders in Nederland.
'Schiedam', schrijft de auteur, 'is een stad die in zijn sanerings- en opbouwprogramma moet rekenen, niet met tien- maar met duizendtallen. het gaat niet om gedeelten van de stad, maar om het hele vroegere woongebied, om Schiedam zelf.'
Welke vormen die problemen hebben aangenomen, wordt zichtbaar in de 190 foto's en de daaromheen geschreven tekst. Het zijn foto's waarin de botsing tussen de oude en nieuwe stad zich manifesteert. Foto's van het weinige dat aan oud stedeschoon is overgebleven, van de pogingen een nieuwe stad op te bouwen en vooral van de mensen die in deze stad kunnen bestaan: in de sport, in de industrie, recreatief en in het stadsbeeld.
Nogmaals 'Schiedam nu' is niet vooropgesteld een lokale uitgave. Het is een boek da gemaakt had kunnen worden in elke Nederlandse stad van gemiddelde grootte. Dat de auteurs hiervoor de stad hebben gekozen die zich het sterkst wijzigt, maakt de uitgave alleen maar interessanter.
'Schiedam nu geeft geen vaag verhaal. Noch in woord, noch in beeld. De schrijvers deden een bewuste keus. Zij hebben een visie op de geschiedenis en op het heden. Het hoeft de uwe niet te zijn, maar dan zul uw opvatting aangescherpt worden aan de hand van de interpretaties van Van der Sloot en Collette' zegt burgemeester Roelfsema in zijn voorwoord en hij besluit 'U ziet, dat het boek mij sterk heeft aangesproken. U zul daaraan niet ontkomen!'

Prijs € 20,00

Bestellen