• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

CoBrA in het Stedelijk Museum van Schiedam

Het verschijnen van de catalogus van de verzameling schilderijen, tekeningen en grafiek van Cobra-kunstenaars uit de collectie van het Stedelijk Museum is verheugend.
In de eerste plaats omdat door de publicatie van deze catalogus de collectie beter toegankelijk wordt voor het publiek, en in de tweede, maar niet mindere plaats wordt nu een stukje Schiedamse museale geschiedenis vastgelegd.
Uit deze geschiedenis blijkt duidelijk dat het Gemeentebestuur van Schiedam een wijs besluit nam, toen men in 1954 zich stelde achter het advies van de toen ingestelde commissie, die voorstelde, dat het Stedelijk Museum zich in hoofdzaak zou bezighouden met het organiseren van tentoonstellingen van jonge Nederlandse kunstenaars en het eventueel verwerven van kunstwerken van deze kunstenaars.
Na meer dan dertig jaar beschikt het Stedelijk Museum Schiedam over een belangrijke collectie Cobra-werken.


In goede staat

Prijs € 7,50

Bestellen