• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Schiedamse monumenten

Tot de bezienswaardige steden van Holland mag zeker ook Schiedam worden gerekend. Hoewel er in de loop der jaren veel (te veel) is verdwenen onder de slopershamer, is er nog veel interessants te zien. Wandelend over de Lange Haven, de hoofdgracht van de stad, kan men zich af en toe wanen in de 18e eeuw, toen de stad nog bloeide door handel en industrie en de rijke kooplieden en industriëlen hun kapitale huizen hier neerzetten. Het is verheugend, dat de aandacht wordt gevestigd op de oude binnenstad van Schiedam. Jarenlang is er aan voorbijgelopen (uit een valse bescheidenheid van de kant der Schiedammers), maar nu heeft het getij zich eindelijk gekeerd. Daarnaast is er Kethel met zijn oude huizen en boerderijen. Ook dit deel van de stad krijgt in dit boekje zijn aandacht, die het meer dan waard is. Mogen velen wandelaars ontdekken, dat Schiedam meer schenkt dan zij ooit hadden gedacht.

Gemeente Archief Schiedam
In redelijke staat
Prijs €5,00  

Bestellen