• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Schiedam boeken

Home » Schiedam boeken » 't Lam

't Lam

Met de voltooiing van de herinrichting van de Grote- of St. Janskerk herkrijgt de Schiedamse samenleving in volle glorie het oudste en belangrijkste monument van de stad. Immers, het kerkbestuur heeft de beslissing genomen om het uit de middeleeuwen daterende majestueuze gebouw, met zijn schitterende interieur, mede een functie te geven als één der belangrijke culturele centra van Schiedam.
Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en de Stichting De Grootfonds hebben - met andere fondsen - de ontwikkeling op dit gebied van harte gesteund. De Grote- of St. Janskerk is een uniek gebouw. In de architectuur van de verschillende, goed herkenbare bouwdelen weerspiegelt zich de geschiedenis van de stad, terwijl het interieur getuigd van de verbondenheid van de kerk met de inwoners van Schiedam.
Zo werden belangrijke bijdragen geleverd in de verschillende fasen van herinrichting. Ook voor de ontwikkeling van dit monument tot een cultuurcentrum van betekenis mocht het kerkbestuur mede op deze regionale fondsen een beroep doen.
Voor de uitvoering van de sculptuur 't Lam door Sjef Henderickx mocht eveneens worden gerekend op ruimhartige steun. In deze sculptuur brengt Sjef Henderickx de betekenis van het kerkgebouw als godshuis samen met de geschiedenis van Schiedam. Dit aan de hand van de na de beeldenstorm van 1566 bewaard gebleven brokstukken die hij als hedendaagse kunstenaar vormgeeft en daarmee symboliseert. Voor een deel is deze symboliek ook een kenmerk van de organisaties waarop een beroep mocht worden gedaan; het streven naar samenbrengen van verschillende groepen en overtuigingen in de samenleving, respect voor het verleden en gericht zijn op het heden en de toekomst.
Voor Schiedam geldt dat 't Lam een symbool wil zijn voor verbondenheid in een godshuis dat ten dienste wil staan aan de gehele samenleving. En juist dit was naar het oordeel van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., de Stichting De Grootfonds en andere fondsen een aanleiding om alle - in de loop der jaren - met de herinrichting samenhangende projecten, bijzondere aandacht te schenken. De bevolking van deze stad en de Protestantse gemeente te Schiedam zijn daar meer dan erkentelijk voor.

Van € 25,00 nu voor € 10,00

Bestellen