• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Van wezen tot zijn - Vier eeuwen zorg voor jongeren

De 400-jarige historie van het Schiedamse Weeshuis der Hervormden wordt gekenmerkt door pieken, dalen en vele koerswijzigingen. Bij de oprichting van het Weeshuis in 1605 waren het de 'schamele weeskinderen' die 'in behoorlijke tucht, disciepliene ende vreese Gods opgetogen en geoeffent' moesten worden. Zij kregen in de loop der eeuwen gezelschap van halfwezen, vondelingen, voogdij- en verlaten kinderen. Niet dat de Weeshuisbestuurders zo veranderingsgezind waren, maar zij zochten wel steeds naar nieuwe hulpverleningsvormen, passend bij de tijdgeest. Uit archieven en interviews met oud-bewoners wordt in Van wezen tot zijn de bijzonder geschiedenis van het Schiedamse weeshuis en zijn 'nazaten' gereconstrueerd.
Daarin komt het klassieke beeld van het Weeshuisleven langs, compleet met strikte regels, uniformen en weinig ruimte voor genegenheid. Opvoeding in een groot, onpersoonlijk tehuis werd in de loop van de 20ste eeuw echter steeds minder wenselijk geacht. Het Weeshuis der Hervormden verlegde de aandacht naar Kinderbeschermingskinderen. Een professionele directeur met pedagogische vaardigheden leidde voortaan het tehuis; een verandering die de organisatie behoorlijk op zijn kop zette. In de jaren '50 ontstond hierdoor jeugdzorginstelling de Lindenhof. Professionalisering en democratisering stelden aan de organisatie echter geheel andere eisen en lieten zich moeilijk realiseren binnen de meer traditionele werkwijze van het regentencollege. Dit leidde in de jaren '70 tot een splitsing. De Lindenhof groeide uit tot een zelfstandige organisatie voor jeugdzorg met tientallen projecten. Het Weeshuis der Hervormden ontwikkelde zich tot een belangrijk fonds voor jeugdzorg en -welzijn in binnen- en buitenland. Beide organisaties dragen zo, vier eeuwen na de oprichting van het Schiedamse Weeshuis, ieder op hun eigen manier nog steeds wezenlijk bij aan de zorg voor kinderen en jongeren.

Prijs € 20,00

Bestellen