• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

De rijwielbrancard, Schiedam 1901-1930 - Elise Wensvoort-Oranje

De dag- en nachtrapporten van de Schiedamsche politie zijn voor genealogen zoals Elise Wensvoort-Oranje een bron van onschatbare waarde. Elise vond er informatie over de rijwielbrancard, een voor vele onbekend vervoer voor zieken vanaf 1914. Maar er is meer te vinden zoals de opkomst van het automobiel die ongelukken met zich meebracht, ongevallen tijdens de noeste arbeid, moord, kwajongensstreken en brand.
Het is maar een greep uit de politierapporten van toen, maar het geeft een fraai beeld van een tijd waarin armoede en crisis de boventoon voerden.

Elise Wensvoort-Oranje geeft de Schiedammer van toen, jong of oud, een gezicht. Verdrietige en moedige verhalen, maar menselijk en persoonlijk. De gewone Schiedammer uit het begin van de vorige eeuw is met dit boek geportretteerd.

Het boek telt 298 pagina's  en de prijs is 17,95.

 

Bestellen