• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Dynamiek en vaste waarden - Beschermd stadsgezicht in Vlaardingen

De aanleiding voor de publicatie 'Dynamiek en vaste waarden' vormde de toekenning door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het predicaat 'beschermd stadsgezicht' aan de gemeente Vlaardingen in februari 2013. De meer formele rapporten en argumenten die de basis vormen van deze eervolle titel zijn in deze publicatie gecombineerd met recent verworven kunstwerken van het Museum Vlaardingen, dat in juni 2015 de deuren voor het publiek opende. Daarnaast is een fascinerende selectie te zien van de oude fotografie, grotendeels van voor 1940, uit de collectie van het Stadsarchief. Door het afwisselen van deze elementen krijgt de lezer een fraaie kijk op de contrasten en overeenkomsten die Vlaardingen in verleden en heden kenmerken. Vanouds ontleende de stad het bestaansrecht aan de ligging aan het water. Ook de industriële ontwikkeling werd door die omstandigheden gunstig beïnvloed. De voortdurende aanpassingen aan de tijd, die tot op heden doorgaan, zorgden voor een dynamische stad. Het benoemen van een 'beschermd stadsgezicht' draagt bij aan het besef dat we bij al die veranderingen de vaste waarden die besloten liggen in het karakter van Vlaardingen niet uit het oog moeten verliezen.

Prijs € 25,00

 

Bestellen