• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

HaverSchmidt en Schiedam - Herman Noordergraaf

De dominee/dichter François HaverSchmidt/Piet Paaltjens (1835-1894) brengt men meestal in verband met Leiden, de stad waar hij gestudeerd heeft en gedichten schreef die gepubliceerd werden in de Leidse Studentenalmanak. 
Schiedam is echter de stad waar hij 30 jaar predikant was en zich nauw verbonden voelde met de Schiedamse samenleving. Pas in Schiedam werden zijn gedichten gebundeld in 'Snikken en Grimlachjes', gedrukt en uitgegeven door buurman H.A.M. Roelants. 
HaverShmidts Schiedamse periode is nauwelijks onderwerp van studie geweest. Dit boek geeft onder andere op basis van niet eerder geraadpleegde bronnen een verrassende beschrijving van de dominee/dichter in Schiedam. 
Deze uitgave is een ongewijzigde herdruk van de editie die in 1994 verscheen.

184 pag. met ill.
uitgave van Fonds Historische Publicaties
 € 15,00

Bestellen