• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

Om de gunst van de koper

Wie over de vrijdagse markt in Schiedam loopt, zal er veelal niet bij stilstaan dat de markt in Schiedam al een hele geschiedenis heeft. De stad had al een jaarmarkt voordat die in 1275 stadsrechten kreeg en hoewel Schiedam een vissersstad werd en geen marktstad, duiken markten regelmatig op in de geschiedenis van deze stad.
Het bestuur van het Fonds Historische Publikaties Schiedam hoefde er dan ook niet lang over na te denken toen zijn medewerking werd  gevraagd voor een publicatie over de markt. De voorlichter van NV IRADO, Mari Dingenouts, vroeg die medewerking, omdat het in 2000 vijftig jaar geleden zou zijn dat de weekmarkt weer in ere werd hersteld. Ter gelegenheid van dat jubileum wilde de NV IRADO graag een publicatie gerealiseerd zien waarin de geschiedenis van de markt beschreven werd. In onderling overleg kozen Fonds en NV IRADO ervoor om zowel de vijftig jaar van de weekmarkt aan bod te laten komen als de ontwikkeling van de markt in het geheel van Schiedam's geschiedenis. Voor het laatste werd Henk Slechte gevraagd en bereid gevonden. Hij is er naar onze mening in geslaagd om een helder beeld te schetsen van de ontwikkeling van de markt, waarbij hij bovendien veel onbekend materiaal naar boven heeft gehaald. Daarnaast weet hij de Schiedamse markt in het bredere verband van de Europese geschiedenis te plaatsen.
Marianne de Bruyn beschrijft de geschiedenis van de in 1950 weer in het leven geroepen vrijdagse weekmarkt. Zij laat zien welke ontwikkelingen deze doormaakte, zowel door de welvaartsontwikkeling als de veranderde bevolkingssamenstelling (de komst van migranten). Zij laat daarbij zowel kraamhouders als marktbezoekers aan het woord. Duidelijk wordt ook wat er allemaal komt kijken om elke wee kde markt te houden. Een gebeuren op zich!

Prijs € 6,00

Bestellen